usastudier.no er en nettportal for nordmenn som ønsker et studie- eller forskningsopphold i USA. I Norge er det flere aktører som stiller nyttig informasjon til rådighet; websidene til ANSA, Fulbright, Kunnskapsdepartementet, Lånekassen, Norge-Amerika Foreningen, Norway.org,  SIU, og USAs ambassade er alle naturlige stoppesteder for den som ønsker å orientere seg om et studieopphold i USA. usastudier.no tar sikte på å samordne og være en felles inngang til denne informasjonen, og dessuten linke til annen relevant informasjon i USA. Send epost til dersom du har forslag til lenker som bør med i portalen.

Har du studert ved et amerikansk universitet? Den amerikanske ambassaden i Oslo er svært interessert i å nå ut til U.S. university alumni. Dersom du ønsker å motta ambassadens "alumni newsletter," send en epost til alumni@usa.no

Fotografiene er hentet fra FreeImages.co.uk (New York) og Microsoft Clip Art (personer)